עיתונות

מאמר טל-1.jpg

כתבה במוסף הארץ : 30.8.2013

כתבה במאקו 30.7.2013
כתבה במוסף הארץ באנגלית
30.8.13
מעריב
9.2008